TEOLLISUUDEN PROSESSIALUEIDEN PALONTORJUNTA

Osasto:

Product Description

Usein peittävät vaahtosammutusjärjestelmät soveltuvat paremmin  prosessialueiden palontorjuntaan,  kuin perinteiset vesisprinklerijärjestelmät. Palontorjunnassa peittävät vaahtojärjestelmät toimivat tehokkaammin prosesseissa, joissa käytetään tai varastoidaan syttyviä nesteitä, myös kuitumateriaalien  ja  muovien yhteydessä suositellaan peittävää vaahtojärjestelmää.  Palon torjuntajärjestelmät voidaan suunnitella tapauskohtaisesti eri spesifikaatioiden mukaan riippuen suojattavista materiaaleista. Esimerkkejä näistä ovat raskasvaahtojärjestelmät sprinklerisuuttimilla, keskivaahtojärjestelmät vaahdonkehittimillä  tai  kevytvaahdon (HIEX) vaahdonkehittimet

Incendium tarjoaa ratkaisuja teollisuuden tuotteiden ja tuotantolaitteiden palonsuojaukseen.

Kysy lisää Tuotteesta!