LAITURIEN PALONTORJUNTA

Product Description

Öljytankkereiden lastaus- ja purkulaiturien palontorjunta järjestelmät voidaan suunnitella eri standardien ja säännösten mukaisesti, kuten  ISGOTT tai EN 13565. Tehokas tapa suojata purku- ja lastausvarsia  on sijoittaa vesitykit laiturin kannelle samalle tasolle lastaus- / purkuvarsien kanssa. Tällöin saavutetaan riittävä kantama vesitykeille  ja suojataan tykkejä tulipalolta. Sammutustykkejä voidaan käyttää palontorjuntaan vaahdolla ja vesijäähdytykseen vesisuihkulla.

Laituritasolla toimivat keskiraskaan vaahdon kehittimet ovat tehokas tapa peittää vaahdolla laituri ja veden pinta. Näiden kahden palontorjuntatavan yhdistelmä on usein suositeltavaa. Suunniteltaessa palontorjuntajärjestelmää, voi asiakas päättää, halutaanko suojata laituriin kiinnitetty alus ja laituri tai suojaa ainoastaan ​​laiturin ja sen rakenne.

Kysy lisää Tuotteesta!