JÄTEBUNKKEREIDEN PALONTORJUNTA

Osasto:

Product Description

Kokko Control toimittaa yhdessä Incendiumin  kanssa jätebunkkereiden palontorjuntalaitteistoja. Voimme toimittaa täydellisiä vaahtosammutusjärjestelmiä, jotka toimivat automaattisesti lämpöä etsivien lämpökameroiden avulla. Syttymiskohdan paikkatieto välitetään vaahtosammutusjärjestelmälle, joka puolestaan ohjaa vaahto/vesi sammutussuihkun palon syttymiskohtaan. Sammutusvesitykit pyyhkivät vesisuihkulla syttymiskohtaa, jossa korkein lämpötila on havaittu. Tämä mahdollistaa palontorjunnan aloittamisen hyvin varhaisessa vaiheessa. Incendium tarjoaa asiakaskohtaisia räätälöityjä ratkaisuja, jotka perustuvat pitkään kokemukseen ja asiakkaiden vaatimuksiin, ottaen huomioon nykyiset säädökset.

Yhdyskuntajätteen käyttö CHP voimalaitosten polttoaineena yleistyy Euroopassa jatkuvasti. Jätteen käyttäminen polttoaineena on kustannustehokasta verrattuna sen päätymiseen jätteeksi kaatopaikoille. Yhdyskuntajätteen käsittely sisältää tulipalo riskin, jätekasa voi syttyä itsekseen lämpenemisen seurauksena tai se voi sisältää itse syttyviä tai paloherkkiä aineita.  Tulipaloriski liittyy sekä varastointiin, että myös jätteenkäsittelyyn, palontorjunnassa nopea automaattinen alkusammutus ehkäisee mittavia vahinkoja. Jätteenkäsittelyssä on tärkeää varustaa vastaanottobunkkerit ja jätteenkäsittely laitteet riittävällä automaattisella palontorjuntajärjestelmällä.  CHP voimalaitoksissa jätebunkkerit muodostavat suurimman paloriskin ja ne on syytä suojata vaahtosammutusjärjestelmällä. Sammutusvaahto pienentää sammutusveden pintajännitystä auttaen vettä tunkeutumaan kuituisen jätepolttoaineen sekaan.

Kysy lisää Tuotteesta!